?? Những Tình Huống Kế toán THUẾ Thực Tế - Có Đáp án Tháng 10/2016 - Việc làm kế toán

?? Những Tình Huống Kế toán THUẾ Thực Tế – Có Đáp án Tháng 10/2016

?? Những Tình Huống Kế toán THUẾ Thực Tế – Có Đáp án Tháng 10/2016

8 November, 2016

?? Những Tình Huống Kế toán THUẾ Thực Tế – Có Đáp án Tháng 10/2016 – Hữu ích #SHARE nhé
?? Câu hỏi 1: Do bên thuê phá vỡ hợp đồng thuê nhà, tôi muốn thanh lý hợp đồng trước hạn thì tôi phải làm thế nào?
?Trả lời:
Trường hợp thông tin hợp đồng có thay đổi hoặc kết thúc trước thời hạn: NNT phải khai thông tin thay đổi trên phụ lục bằng cách NNT truy cập vào Cổng TTĐT, tra cứu tờ khai để khai lại thông tin và thực hiện nộp Tờ khai điều chỉnh như với HSKT lần đầu.
?? Câu hỏi 2: Sau khi gửi hồ sơ khai thuế điện tử trên Cổng TTĐT của TCT thì tôi sẽ nộp thuế tại ngân hàng như thế nào?
?Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Do vậy, sau khi nộp hồ sơ khai thuế, anh (chị) có thể nộp thuế ngay trong ngày tại quầy giao dịch của ngân hàng. Thông tin ngân hàng được kho bạc uỷ nhiệm thu nộp
(y) Nhấn vào hình xem chi tiết

?? Những Tình Huống Kế toán THUẾ Thực Tế – Có Đáp án Tháng 10/2016

– Hữu ích #SHARE nhé ….Câu hỏi 13: cá nhân không có chữ ký số điện tử thì có khai thuế điện tử được không?

Trả lời:
Theo Điều 5 Thông tư số 110/2015/TT-BTC quy định cá nhân không có chứng thư số thì sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do cơ

Gửi lại bình luận