? ? Download Mẫu 06/GTGT Mới năm 2016 - Hết hạn: 20/12/2016 - Việc làm kế toán

? ? Download Mẫu 06/GTGT Mới năm 2016 – Hết hạn: 20/12/2016

? ? Download Mẫu 06/GTGT Mới năm 2016 – Hết hạn: 20/12/2016

19 December, 2016

? 99%? Kế toán mất việc vì chưa nộp Mẫu 06 GTGT
Bạn nào chưa nộp thì để lại bình luận, hoặc chat với AD để nhận được FULL FILE 06 GTGT nha.
➡ Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu 06 GTGT năm 2016
➡ Download Mẫu 06/GTGT năm 2016
➡ Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2016
➡ Hướng dẫn luật thuế mới áp dụng đối tượng gửi mẫu 06 GTGT
➡ Hướng dẫn về mẫu 06/GTGT từ Tổng Cục Thuế
<3 <3 Xem thêm chi tiết tại đây:

? ? Download Mẫu 06/GTGT Mới năm 2016 – Hết hạn: 20/12/2016

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT 2016. Ngày 11/11/2016 của Chị cục Thuế Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT được đề cập tại Công văn 40830/CCT-KK-KTT&TH như sau: 1. Về nguyên tắc xác định doanh thu: Cách xác định doanh thu quy định tại khoản …

Gửi lại bình luận