1 - KẾ TOÁN TRƯỞNG - 4 năm kinh nghiệm KTT trở lên 2 - KẾ TOÁN VIÊN - 2 năm kinh... - Việc làm kế toán

1 – KẾ TOÁN TRƯỞNG – 4 năm kinh nghiệm KTT trở lên 2 – KẾ TOÁN VIÊN – 2 năm kinh…

1 – KẾ TOÁN TRƯỞNG – 4 năm kinh nghiệm KTT trở lên 2 – KẾ TOÁN VIÊN – 2 năm kinh…

21 October, 2016

1 – KẾ TOÁN TRƯỞNG – 4 năm kinh nghiệm KTT trở lên
2 – KẾ TOÁN VIÊN – 2 năm kinh nghiệm làm công ty nước ngoài
Địa chỉ nhà máy: KCN Kizuna 2, Long An – (có xe đưa rước tại Phú Mỹ Hưng – Thành Phố Hồ Chí Minh)
Phỏng vấn tại văn phòng ở PMH, quận 7

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: Đại học
KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ: Tiếng Anh (khá)

YÊU CẦU HỒ SƠ (Nhận CV xin việc bằng tiếng Anh qua mail. Hồ sơ gốc bổ sung sau khi trúng tuyển).
***Liên hệ:
Email: [email protected]
Skype: phuongvu.hrm
SĐT: 08 5416 5153 (giờ hành chính)
Mobile: 01694904752 (Ms. Phượng)

Gửi lại bình luận