1 nữ đang tìm việc kế toán ngoại hình ưa nhìn , đứng tuổi, tính cách hòa đồng ki... - Việc làm kế toán

1 nữ đang tìm việc kế toán ngoại hình ưa nhìn , đứng tuổi, tính cách hòa đồng ki…

1 nữ đang tìm việc kế toán ngoại hình ưa nhìn , đứng tuổi, tính cách hòa đồng ki…

29 October, 2016

1 nữ đang tìm việc kế toán
ngoại hình ưa nhìn , đứng tuổi, tính cách hòa đồng
kinh nghiệm: 15 năm làm kế toàn , đã từng làm trong cơ quan nhà nước và công ty cổ phần tập đoàn
tin học: word , excel và phần mềm kế toán
yêu cầu: lương thỏa thuận, được tham gia đầy đủ phúc lợi xã hội
inbox để trao đổi sdt liên lạc trực tiếp

Gửi lại bình luận