Ad đăng giúp mình thông tin tìm việc làm này nhé. Cần tìm việc làm: KẾ TOÁN... - Việc làm kế toán

Ad đăng giúp mình thông tin tìm việc làm này nhé. Cần tìm việc làm: KẾ TOÁN…

Ad đăng giúp mình thông tin tìm việc làm này nhé. Cần tìm việc làm: KẾ TOÁN…

21 August, 2016

Ad đăng giúp mình thông tin tìm việc làm này nhé.
Cần tìm việc làm: KẾ TOÁN.
Trình độ chuyên môn: đại học.
Kinh nghiệm: 03 năm.
Điạ đỉêm mong muốn: hướng hóa- quảng trị
Liên hệ: 0917. 628. 116

Gửi lại bình luận