anh chị cho em hỏi, em đã đăng ký và có mã BHXH lần đầu cho doanh nghiệp, giờ em... - Việc làm kế toán

anh chị cho em hỏi, em đã đăng ký và có mã BHXH lần đầu cho doanh nghiệp, giờ em…

anh chị cho em hỏi, em đã đăng ký và có mã BHXH lần đầu cho doanh nghiệp, giờ em…

17 December, 2016

anh chị cho em hỏi, em đã đăng ký và có mã BHXH lần đầu cho doanh nghiệp, giờ em phải làm những gì tiếp theo ạ( cụ thể là có phải nộp những giấy tờ gì ạ),mong mọi người chỉ giáo. Vì em mới làm lần đầu ạ.

Gửi lại bình luận