Anh chị ơi! Giúp dùm e với, cty e làm bên xây dựng, nay nhận thêm mảng hoàn c... - Việc làm kế toán

Anh chị ơi! Giúp dùm e với, cty e làm bên xây dựng, nay nhận thêm mảng hoàn c…

Anh chị ơi! Giúp dùm e với, cty e làm bên xây dựng, nay nhận thêm mảng hoàn c…

23 October, 2016

Anh chị ơi! Giúp dùm e với, cty e làm bên xây dựng, nay nhận thêm mảng hoàn công nhà cho khách, em lên google tìm thủ tục hoàn công rồi làm theo, mà hồ sơ bị trả lại 2 lần rồi. Có anh chị nào biết cách làm hoàn công nhà ở chỉ cho em với? Mình phải chuẩn bị những gì cho hồ sơ và các cửa phải đi như thế nào ah! E cảm ơn!

Gửi lại bình luận