Bạn nào biết cty nào tuyển kế toán ở Hà Nội, nhất là chỗ nào tuyển ngườ... - Việc làm kế toán

Bạn nào biết cty nào tuyển kế toán ở Hà Nội, nhất là chỗ nào tuyển ngườ…

Bạn nào biết cty nào tuyển kế toán ở Hà Nội, nhất là chỗ nào tuyển ngườ…

20 December, 2016

Bạn nào biết cty nào tuyển kế toán ở Hà Nội, nhất là chỗ nào tuyển người chưa có kinh nghiệm mới ra trường thì gọi mình nha. (mình hỏi cho đứa em mình) Tks cả nhà.

Gửi lại bình luận