Cần tuyển 2 kế toán Ưu tiên biết tiếng nhật , có kinh nghiệm 1,5năm lư... - Việc làm kế toán

Cần tuyển 2 kế toán Ưu tiên biết tiếng nhật , có kinh nghiệm 1,5năm lư…

Cần tuyển 2 kế toán Ưu tiên biết tiếng nhật , có kinh nghiệm 1,5năm lư…

28 August, 2016

Cần tuyển 2 kế toán
Ưu tiên biết tiếng nhật , có kinh nghiệm 1,5năm
lương thử việc 8,5 tr. Nếu làm tốt sau 3 tháng thì ký hợp đồng.
Co bao hiểm xa hội + thất nghiệp
Làm tại Quận 4

Gửi lại bình luận