Cần tuyển nhân viên bảo vệ, kế toán làm tại nội thành Hải Phòng, làm ca 8h/ ngày... - Việc làm kế toán

Cần tuyển nhân viên bảo vệ, kế toán làm tại nội thành Hải Phòng, làm ca 8h/ ngày…

Cần tuyển nhân viên bảo vệ, kế toán làm tại nội thành Hải Phòng, làm ca 8h/ ngày…

3 October, 2016

Cần tuyển nhân viên bảo vệ, kế toán làm tại nội thành Hải Phòng, làm ca 8h/ ngày hoặc 12h/ ngày, được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định.. Đt liên hệ: 0974736386
lương 3.000.000 đ đến 4.500.000

Gửi lại bình luận