Chào admin và cả nhà, hiện tại mình cần tuyển gấp 1 số vị trí Kế toán sau. Bạn n... - Việc làm kế toán

Chào admin và cả nhà, hiện tại mình cần tuyển gấp 1 số vị trí Kế toán sau. Bạn n…

Chào admin và cả nhà, hiện tại mình cần tuyển gấp 1 số vị trí Kế toán sau. Bạn n…

22 December, 2016

Chào admin và cả nhà, hiện tại mình cần tuyển gấp 1 số vị trí Kế toán sau. Bạn nào quan tâm hoặc có bạn bè gì thì giới thiệu nhé. Cảm ơn nhiều ạ.
1. Kế toán tổng hợp biết Tiếng Trung: 12-15tr
https://goo.gl/VQbSZ8
2. Kế toán Kho: 5-7tr
https://goo.gl/ZYZN3q
3. Kế toán cửa hàng: 5-7tr
https://goo.gl/g41uB9
4. Kế toán Tổng hợp: Cạnh tranh
https://goo.gl/T98t2G
5. Kế toán Tổng hợp: 5-7tr
https://goo.gl/nMdxXK
6. Chuyên viên cố vấn Kế toán : 7-10tr
https://goo.gl/URwTU7
7. Kế toán Tổng hợp: 10-12tr
https://goo.gl/YBLFl9

Gửi lại bình luận