Chào admin và cả nhà, hiện tại mình có tổng hợp một số vị trí kế toán. Cả nhà th... - Việc làm kế toán

Chào admin và cả nhà, hiện tại mình có tổng hợp một số vị trí kế toán. Cả nhà th…

Chào admin và cả nhà, hiện tại mình có tổng hợp một số vị trí kế toán. Cả nhà th…

17 December, 2016

Chào admin và cả nhà, hiện tại mình có tổng hợp một số vị trí kế toán. Cả nhà tham khảo nhé:
1. Kinh doanh phần mềm kế toán: 7-10tr
https://goo.gl/49L9vc
2. Kế toán nhà hàng: 5-7tr
https://goo.gl/8OA0hI
3. Kế toán tổng hợp BT: 15-20tr
https://goo.gl/XxogTz
4. Kế toán tổng hợp – ĐN: 15-20tr
https://goo.gl/4Xb3CI
5. Kế toán trưởng: 15-20tr
https://goo.gl/4LI469
6. Kế toán tổng hợp: 5-7tr
https://goo.gl/vFEsmM
7. Kế tán tổng hợp HP
https://goo.gl/UAV6Gh
8. Kế toán trưởng: 12-15tr
https://goo.gl/BZyuBP
9. Nam kế toán kho HP
https://goo.gl/kutQNm
10. Nhân viên kế toán HP
https://goo.gl/bj1glf
11. Kế toán tổng hợp: 7-10tr
https://goo.gl/ReJHJx

Gửi lại bình luận