Chào các mẹ. Mình có công việc tại nhà.Lương theo sản phẩm.Làm sau 1 tháng sẽ có... - Việc làm kế toán

Chào các mẹ. Mình có công việc tại nhà.Lương theo sản phẩm.Làm sau 1 tháng sẽ có…

Chào các mẹ. Mình có công việc tại nhà.Lương theo sản phẩm.Làm sau 1 tháng sẽ có…

18 December, 2016

Chào các mẹ.
Mình có công việc tại nhà.Lương theo sản phẩm.Làm sau 1 tháng sẽ có lương ổn định.Mẹ nào quan tâm cmt dưới mình gửi bản chi tiết công việc.Cám ơn các mẹ

Gửi lại bình luận