CHIA SẺ: FILE LƯƠNG DOANH NGHIỆP V2.0.1 - Tổng hợp đầy đủ lương, chấm công, chấm... - Việc làm kế toán

CHIA SẺ: FILE LƯƠNG DOANH NGHIỆP V2.0.1 – Tổng hợp đầy đủ lương, chấm công, chấm…

CHIA SẺ: FILE LƯƠNG DOANH NGHIỆP V2.0.1 – Tổng hợp đầy đủ lương, chấm công, chấm…

26 December, 2016

CHIA SẺ: FILE LƯƠNG DOANH NGHIỆP V2.0.1
– Tổng hợp đầy đủ lương, chấm công, chấm công thêm giờ của 12 tháng và 1 năm trên 1 file duy nhất !
– Bổ sung thêm phần In- Chấm công và In- Lương tùy chọn từng tháng thuận tiện cho việc In sổ sách cho cả năm tài chính.
– Lịch đến 2078,….
Ngoài ra còn có một số phần tham khảo về thang lương, lao động…
Bạn nào cần để lại Email dưới comment mình gửi trực tiếp qua mail nhé!!

Gửi lại bình luận