Có bạn nào làm kế toán tiền lương công ty may mặc không ạ ? cho mình hỏi 1 chút ... - Việc làm kế toán

Có bạn nào làm kế toán tiền lương công ty may mặc không ạ ? cho mình hỏi 1 chút …

Có bạn nào làm kế toán tiền lương công ty may mặc không ạ ? cho mình hỏi 1 chút …

22 December, 2016

Có bạn nào làm kế toán tiền lương công ty may mặc không ạ ? cho mình hỏi 1 chút được không?
Công ty mình trước giờ tính lương theo thời gian, nhưng giám đốc mới có quyết định qua năm 2017 sẽ chuyển qua tính lương theo sản phẩm, mình không rành về cách tính mới, bạn nào biết vui lòng giúp mình với, thanks cả nhà 😀

Gửi lại bình luận