Công ty cổ phần La Xuyên Vàng Đ/C: Cụm CN La Xuyên - Yên Ninh - Ý Yên - Nam Định... - Việc làm kế toán

Công ty cổ phần La Xuyên Vàng Đ/C: Cụm CN La Xuyên – Yên Ninh – Ý Yên – Nam Định…

Công ty cổ phần La Xuyên Vàng Đ/C: Cụm CN La Xuyên – Yên Ninh – Ý Yên – Nam Định…

14 August, 2016

Công ty cổ phần La Xuyên Vàng
Đ/C: Cụm CN La Xuyên – Yên Ninh – Ý Yên – Nam Định
ĐT: 0350.3950950
Cần tuyển kế toán viên:
– Cập nhật ghi chép sổ sách, nhập xuất, mua bán hàng, công nợ, thu chi
– tổng hợp báo cáo
Ưu tiên:
– Người có kinh nghiệm
– Thành thạo phần mềm kế toán Misa, tin học văn phòng
– Làm được báo cáo thuế

Gửi lại bình luận