Công ty Cổ Phần Phát Triển Lâm Phát TUYỂN DỤNG 1 kế toán tổng hợp kinh nghiệm 2-... - Việc làm kế toán

Công ty Cổ Phần Phát Triển Lâm Phát TUYỂN DỤNG 1 kế toán tổng hợp kinh nghiệm 2-…

Công ty Cổ Phần Phát Triển Lâm Phát TUYỂN DỤNG 1 kế toán tổng hợp kinh nghiệm 2-…

24 August, 2016

Công ty Cổ Phần Phát Triển Lâm Phát TUYỂN DỤNG
1 kế toán tổng hợp kinh nghiệm 2-3 năm
Lương 5-7 triệu
Vui lòng liên hệ sdt: 0866 548 255
email: [email protected]
địa chỉ: số 60 đường 14, phường Bình An, Quận 2

Gửi lại bình luận