CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ NỘI Địa chỉ: tầng 3 tòa nhà 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấ... - Việc làm kế toán

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ NỘI Địa chỉ: tầng 3 tòa nhà 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấ…

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ NỘI Địa chỉ: tầng 3 tòa nhà 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấ…

22 October, 2016

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ NỘI
Địa chỉ: tầng 3 tòa nhà 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tuyển 1 nữ kế toán kho kinh nghiệm 1 năm vị trí tương đương.
Lương khởi điểm 5tr
– Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng.
– Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập , lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
– Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
– Kiểm soát nhập xuất tồn kho
– Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
– Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định
QUYỀN LỢI:
– Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Gửi CV về email [email protected]

Gửi lại bình luận