Công ty dịch vụ kế toán bên mình đang tuyển học việc kế toán, có phụ cấp !! Bạn ... - Việc làm kế toán

Công ty dịch vụ kế toán bên mình đang tuyển học việc kế toán, có phụ cấp !! Bạn …

Công ty dịch vụ kế toán bên mình đang tuyển học việc kế toán, có phụ cấp !! Bạn …

18 December, 2016

Công ty dịch vụ kế toán bên mình đang tuyển học việc kế toán, có phụ cấp !! Bạn nào quan tâm thì ngày mai nộp hồ sơ tại: 105/13 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Cảm ơn các bạn nha !!

Gửi lại bình luận