Công ty Huawei đang tuyển dụng nhiều vị trí sử dụng tiếng Trung cho các bạn mới ... - Việc làm kế toán

Công ty Huawei đang tuyển dụng nhiều vị trí sử dụng tiếng Trung cho các bạn mới …

Công ty Huawei đang tuyển dụng nhiều vị trí sử dụng tiếng Trung cho các bạn mới …

20 December, 2016

Công ty Huawei đang tuyển dụng nhiều vị trí sử dụng tiếng Trung cho các bạn mới ra trường và người có kinh nghiêm tại Hồ Chí Minh
Chi tiết về công việc xem tại:
– [Hồ Chí Minh]Trợ lý kế toán: http://goo.gl/pMbUcI
Bạn nào có nhu cầu viết CV Tiếng anh hoặc Tiếng Trung gửi về địa chỉ: [email protected]
hoặc gọi số 04.35538000

Gửi lại bình luận