Công ty Huawei Việt Nam tuyển dụng Trợ lý kế toán tiếng Trung cho các bạn mới ra... - Việc làm kế toán

Công ty Huawei Việt Nam tuyển dụng Trợ lý kế toán tiếng Trung cho các bạn mới ra…

Công ty Huawei Việt Nam tuyển dụng Trợ lý kế toán tiếng Trung cho các bạn mới ra…

21 October, 2016

Công ty Huawei Việt Nam tuyển dụng Trợ lý kế toán tiếng Trung cho các bạn mới ra trường và người có kinh nghiêm tại Hồ Chí Minh
Mô tả công việc:
– Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của công ty.
– Kiểm soát chi dùng trong công ty
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
– Làm theo các công việc yêu cầu của cấp trên
Bạn nào có nhu cầu gửi CV và ảnh về địa chỉ: [email protected]
hoặc gọi số 04.35538000

Gửi lại bình luận