Công Ty Minh Anh Phát Đang cần tuyển 01 kế toán tổng hợp nữ tuổi từ 22-30 kinh n... - Việc làm kế toán

Công Ty Minh Anh Phát Đang cần tuyển 01 kế toán tổng hợp nữ tuổi từ 22-30 kinh n…

Công Ty Minh Anh Phát Đang cần tuyển 01 kế toán tổng hợp nữ tuổi từ 22-30 kinh n…

2 November, 2016

Công Ty Minh Anh Phát
Đang cần tuyển 01 kế toán tổng hợp
nữ tuổi từ 22-30
kinh nghiệm khoảng 1- 2 năm
Lương: Thỏa thuận
?? Thông tin liên hệ
?? Công Ty Minh Anh Phát
? Địa chỉ: 58/6D Áp Mỹ Hòa 1 Trung Chánh Hoc mon
☎ Chi tiết liên hệ:0969606975

Gửi lại bình luận