Công ty mình hiện đang tuyển gấp 1 bạn kế toán, có kinh nghiệm vì mới lên chi nh... - Việc làm kế toán

Công ty mình hiện đang tuyển gấp 1 bạn kế toán, có kinh nghiệm vì mới lên chi nh…

Công ty mình hiện đang tuyển gấp 1 bạn kế toán, có kinh nghiệm vì mới lên chi nh…

22 December, 2016

Công ty mình hiện đang tuyển gấp 1 bạn kế toán, có kinh nghiệm vì mới lên chi nhánh.
Chi tiết tham khảo:
https://vieclam24h.vn/quan-tri-kinh-doanh/nhan-vien-ke-toan-lam-viec-Hồ Chí Minh-c14p1id2333993.html

Gửi lại bình luận