Công ty Tài chính HD Saison tuyển dụng chuyên viên kế toán Lương :5,5 tr. Chưa ... - Việc làm kế toán

Công ty Tài chính HD Saison tuyển dụng chuyên viên kế toán Lương :5,5 tr. Chưa …

Công ty Tài chính HD Saison tuyển dụng chuyên viên kế toán Lương :5,5 tr. Chưa …

2 November, 2016

Công ty Tài chính HD Saison tuyển dụng chuyên viên kế toán
Lương :5,5 tr. Chưa kể phụ cấp

Organization: HD SAISON

Key responsibilities:

· Hoàn tất phiếu yêu cầu thanh toán một số chi phí của công ty (Chi phí hoa hồng cho đại lý, chi phí văn phòng, …)
· Nhập thông tin hóa đơn đầu vào và đầu ra
· Photo, scan chứng từ
· Các công việc hành chính khác.

Requirements

1. Education: ĐH chính quy trở lên

2. Experience:

3. Others (skills/knowledge/behaviours):

· Kỹ năng excel.

· Kỹ năng giao tiếp

· Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công vIỆC

Ưu tiên các ban mới ra trường. Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Duy. 0984630155
Email [email protected]
Xin cám ơn

Gửi lại bình luận