Công ty TNHH Kim Cự Thái cần tuyển: địa chỉ: khu phố 5, uyên hưng, tân uyên, bìn... - Việc làm kế toán

Công ty TNHH Kim Cự Thái cần tuyển: địa chỉ: khu phố 5, uyên hưng, tân uyên, bìn…

Công ty TNHH Kim Cự Thái cần tuyển: địa chỉ: khu phố 5, uyên hưng, tân uyên, bìn…

31 August, 2016

Công ty TNHH Kim Cự Thái cần tuyển:
địa chỉ: khu phố 5, uyên hưng, tân uyên, bình dương Liên hệ: 3642168
1 kế toán công nợ có kinh nghiệm biết tiếng hoa
1 nhân sự có kinh nghiêm biết tiếng hoa là một lợi thế.
1 thống kê có kinh nghiệm biết tiếng hoa là một lợi thế

Gửi lại bình luận