Công ty TNHH Phát triển Hào Hùng cần tuyển 01 Kế toán Trưởng Trách nhiệm: - Tổ c... - Việc làm kế toán

Công ty TNHH Phát triển Hào Hùng cần tuyển 01 Kế toán Trưởng Trách nhiệm: – Tổ c…

Công ty TNHH Phát triển Hào Hùng cần tuyển 01 Kế toán Trưởng Trách nhiệm: – Tổ c…

7 November, 2016

Công ty TNHH Phát triển Hào Hùng cần tuyển 01 Kế toán Trưởng
Trách nhiệm:
– Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh doanh của Công ty
– Thiết lập và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
– Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
– Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
– Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
– Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
– Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
– Báo cáo tình hình thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê cũng như công tác kế toán của đơn vị cho Ban Giám đốc theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.
– Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
– Quan hệ với các ngành chức năng: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp…
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành Kế toán
– Am hiểu về nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
– Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
– Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.
– Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).
– Trung thực, cẩn thận
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Phát triển Hào Hùng, Tòa N03 Trần Quý Kiên – Cầu Giấy – Hà Nội. ĐT: 043.200.5993 hoặc 0166.493.9392. Email: [email protected]

Gửi lại bình luận