CÔNG TY TNHH T&Q TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TOÁN TỔNG HỢP. Mô tả chi tiết công việc - Ki... - Việc làm kế toán

CÔNG TY TNHH T&Q TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TOÁN TỔNG HỢP. Mô tả chi tiết công việc – Ki…

CÔNG TY TNHH T&Q TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TOÁN TỔNG HỢP. Mô tả chi tiết công việc – Ki…

28 October, 2016

CÔNG TY TNHH T&Q TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TOÁN TỔNG HỢP.
Mô tả chi tiết công việc
– Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế.
– Theo dõi công nợ
– In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
– Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
– Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
– Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
– Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
– Sử dụng máy vi tính thành thạo
Mô tả
• Ngành nghề việc làm:
o Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán
• Cấp bậc: Nhân viên
• Nơi làm việc:
o Hà Nội
• Trình độ học vấn: Cao đẳng
• Mức kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm
• Loại công việc: Toàn thời gian cố định
• Tuổi: 23-35
• Giới tính: Nam/Nữ
Thông tin liên hệ
• Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
• Mô tả:
– Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến, email: [email protected] hoặc trực tiếp tại công ty
• Tên liên hệ: Công ty TNHH T&Q
• Địa chỉ: 36 Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình, Việt Nam
• Nguời liên hệ: Ms Trinh
• Điện thoại 04 39845960
• Di động: 01654 774 530
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
27/10/2016

Ngày hết hạn:
26/11/2016

Gửi lại bình luận