Công ty XNK Thập Nhất Gia Địa chỉ: Đỗ Ngọc Thạch, Quận 5, Thành Phố.Hồ Chí Minh Cần tuyển gấp n... - Việc làm kế toán

Công ty XNK Thập Nhất Gia Địa chỉ: Đỗ Ngọc Thạch, Quận 5, Thành Phố.Hồ Chí Minh Cần tuyển gấp n…

Công ty XNK Thập Nhất Gia Địa chỉ: Đỗ Ngọc Thạch, Quận 5, Thành Phố.Hồ Chí Minh Cần tuyển gấp n…

29 October, 2016

Công ty XNK Thập Nhất Gia
Địa chỉ: Đỗ Ngọc Thạch, Quận 5, Thành Phố.Hồ Chí Minh
Cần tuyển gấp nhân viên kế toán kho
Ưu tiên làm lâu dài, ổn đinh
Lương thử việc 02 tháng 5.000.000 VNĐ, sau 02 tháng sẽ tăng lương.
Liên hệ: 096.330.5463/ 0979 846 761
Email: [email protected] gmail.com

Gửi lại bình luận