Công việc kế toán cần chuẩn bị đến quý 1/2017 1. Tháng 12/2016 - Nộp mẫu 06/GTGT... - Việc làm kế toán

Công việc kế toán cần chuẩn bị đến quý 1/2017 1. Tháng 12/2016 – Nộp mẫu 06/GTGT…

Công việc kế toán cần chuẩn bị đến quý 1/2017 1. Tháng 12/2016 – Nộp mẫu 06/GTGT…

21 December, 2016

Công việc kế toán cần chuẩn bị đến quý 1/2017
1. Tháng 12/2016
– Nộp mẫu 06/GTGT đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho 2 năm 2017+2018, nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014, 2015 hoặc quý 1+2+3/2016, có doanh thu dưới 1 tỷ: Hạn nộp: 20/12/1016
– Nộp tờ khai thuế môn bài nếu có thay đổi bậc môn bài, thành lập thêm chi nhánh, văn phòng: Hạn nộp 31/12/2016

2. Tháng 01/2017
– Nộp tiền lệ phí môn bài 2017: Hạn nộp 30/01/2017
– Nộp tờ khai và tiền thuế tháng 12/16 nếu kê khai theo tháng: Thuế GTGT, TNCN: Hạn nộp: 20/01/2017
– Nộp tờ khai và tiền thuế quý IV/16 nếu kê khai theo quý: Thuế GTGT, TNCN, báo cáo sử dụng hóa đơn, thuế TNDN: Hạn nộp: 30/01/2017

3. Tháng 02/2017
– Nộp tờ khai và tiền thuế tháng 01/17 nếu kê khai theo tháng: Thuế GTGT, TNCN: Hạn nộp: 20/02/2017

4. Tháng 03/2017
– Nộp Báo cáo tài chính 2016: Hạn nộp: 31/03/2017
– Nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN 2016, nộp bổ sung thuế TNDN: Hạn nộp: 31/03/2017

Gửi lại bình luận