ct mình cần tuyển 1 kế toán thu ngân hoặc kế toán kho yêu cầu (k cần kn) trung t... - Việc làm kế toán

ct mình cần tuyển 1 kế toán thu ngân hoặc kế toán kho yêu cầu (k cần kn) trung t…

ct mình cần tuyển 1 kế toán thu ngân hoặc kế toán kho yêu cầu (k cần kn) trung t…

7 November, 2016

ct mình cần tuyển 1 kế toán thu ngân hoặc kế toán kho yêu cầu (k cần kn) trung thực nhanh nhẹn tốt nghiệp cd trở lên làm giờ hành chính nhận hồ sơ tại 538 Quang Trung Hà Đông Hà Nội tất cả các ngày trong tuần lương khởi điểm từ 4tr đến 4tr5 hoặc goi 01692685422 quản lý Khoa

Gửi lại bình luận