CT tNHH TM DV VL XD Thanh ngân tuyển 1 KT Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên Y/C có... - Việc làm kế toán

CT tNHH TM DV VL XD Thanh ngân tuyển 1 KT Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên Y/C có…

CT tNHH TM DV VL XD Thanh ngân tuyển 1 KT Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên Y/C có…

13 October, 2016

CT tNHH TM DV VL XD Thanh ngân
tuyển 1 KT Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Y/C có kinh nghiệm
nhanh nhẹn trung thực thật thà Có trách nhiệm với
ưu tiên : Nhưng bạn ở Q12 , Gò Vấp , HMon
Địa điểm LV: 224, Tô Ký , P tân chánh hiệp , Q12
Liên hệ : C Tuyết : 0902491909 Or 0975422372

Gửi lại bình luận