Cty mình cần tuyển 1 kế toán K yêu cầu kinh nghiệm. Đc làm việc tại 158/15. Bình... - Việc làm kế toán

Cty mình cần tuyển 1 kế toán K yêu cầu kinh nghiệm. Đc làm việc tại 158/15. Bình…

Cty mình cần tuyển 1 kế toán K yêu cầu kinh nghiệm. Đc làm việc tại 158/15. Bình…

10 November, 2016

Cty mình cần tuyển 1 kế toán
K yêu cầu kinh nghiệm. Đc làm việc tại 158/15. Bình Quới. P 27. Bình thạnh. Hồ Chí Minh
Cty Phương Nam
Ngành bao bì hộp giấy
Lh 0979.751.755 c Việt

Gửi lại bình luận