Đại lý phân phối hàng tiêu dùng cần tuyển 10 nhân viên phụ bán hàng 01 thu ngân ... - Việc làm kế toán

Đại lý phân phối hàng tiêu dùng cần tuyển 10 nhân viên phụ bán hàng 01 thu ngân …

Đại lý phân phối hàng tiêu dùng cần tuyển 10 nhân viên phụ bán hàng 01 thu ngân …

19 October, 2016

Đại lý phân phối hàng tiêu dùng cần tuyển
10 nhân viên phụ bán hàng
01 thu ngân
Thời gian:hành chính hoặc theo ca
Lương:5tr/tháng+thưởng
Liên hệ:01208437220gặp. Tranh
(Khu vực thủ đức)

Gửi lại bình luận