Dear các anh (chị), GOLDSUN tuyển dụng kế toán trưởng. Ứng viên có nhu cầu vui... - Việc làm kế toán

Dear các anh (chị), GOLDSUN tuyển dụng kế toán trưởng. Ứng viên có nhu cầu vui…

Dear các anh (chị), GOLDSUN tuyển dụng kế toán trưởng. Ứng viên có nhu cầu vui…

20 October, 2016

Dear các anh (chị),

GOLDSUN tuyển dụng kế toán trưởng.

Ứng viên có nhu cầu vui lòng gửi CV về địa chỉ mail: [email protected]
Tiêu đề CV và email xin ghi rõ: “Kế toán trưởng Goldsun – Họ và tên ứng viên”.

Cảm ơn quý anh (chị) đã đọc tin! ?

Gửi lại bình luận