Duy tân - Hà Nội-Tuyên kế toán tổng hợp Cty về xây dựng của hàn quốc - yêu cầu ... - Việc làm kế toán

Duy tân – Hà Nội-Tuyên kế toán tổng hợp Cty về xây dựng của hàn quốc – yêu cầu …

Duy tân – Hà Nội-Tuyên kế toán tổng hợp Cty về xây dựng của hàn quốc – yêu cầu …

5 October, 2016

Duy tân – Hà Nội-Tuyên kế toán tổng hợp
Cty về xây dựng của hàn quốc
– yêu cầu
Tn đại học cao đẳng kế toán
> 5 năm làm kế toán ở các cty xây dựng
Tiếng anh or tiếng hàn tốt
Gửi Cv tiếng anh or tiếng hàn qua mail [email protected]

Gửi lại bình luận