E tốt nghiệp dh ra trường 1 năm(loại khá) mà mãi lên đênh xin việc không có phải... - Việc làm kế toán

E tốt nghiệp dh ra trường 1 năm(loại khá) mà mãi lên đênh xin việc không có phải…

E tốt nghiệp dh ra trường 1 năm(loại khá) mà mãi lên đênh xin việc không có phải…

19 October, 2016

E tốt nghiệp dh ra trường 1 năm(loại khá) mà mãi lên đênh xin việc không có phải làm đủ công việc khác nhau., giờ e đang đi xin việc làm kế toán mà tìm ko ra chỗ phù hợp. A chị nào biết ở đà nẵng hay bình định tuyển kế toán thì chỉ giúp e với. Xin cảm ơn nhiều

Gửi lại bình luận