Em chào cả nhà ạ. Mọi người giúp em với ạ sếp em đang muốn em làm hợp đồng đại l... - Việc làm kế toán

Em chào cả nhà ạ. Mọi người giúp em với ạ sếp em đang muốn em làm hợp đồng đại l…

Em chào cả nhà ạ. Mọi người giúp em với ạ sếp em đang muốn em làm hợp đồng đại l…

5 October, 2016

Em chào cả nhà ạ. Mọi người giúp em với ạ sếp em đang muốn em làm hợp đồng đại lý (bên em là xưởng giặt là) nhưng em tìm trên mạng toàn hợp đồng đại lý về bán hàng hóa ạ, có ai có mẫu hợp đồng đại lý giặt là không ạ cho em xin với ạ. E cảm ơn ạ.

Gửi lại bình luận