Em là Sinh viên kế toán tổng hợp tại vĩnh long. Năm nay là năm cuối rồ... - Việc làm kế toán

Em là Sinh viên kế toán tổng hợp tại vĩnh long. Năm nay là năm cuối rồ…

Em là Sinh viên kế toán tổng hợp tại vĩnh long. Năm nay là năm cuối rồ…

6 October, 2016

Em là Sinh viên kế toán tổng hợp tại vĩnh long. Năm nay là năm cuối rồi….. Sao em thây áp lực quá achị …. E rất tệ về định khoản…. anh chị có bí quyết j không chỉ e với …..

Gửi lại bình luận