Future Bankers - Thực tập/Kiến Tập Hỗ Trợ Việc Làm Ngân hàng - Việc làm kế toán

Future Bankers – Thực tập/Kiến Tập Hỗ Trợ Việc Làm Ngân hàng

Future Bankers – Thực tập/Kiến Tập Hỗ Trợ Việc Làm Ngân hàng

16 December, 2016

Ad ơi! Cho phép mình đăng tin này nhé!
Dưới đây là fanpage hỗ trợ về CƠ HỘI THỰC TẬP/VIỆC LÀM TRONG NGÂN HÀNG của Viện nhân lực ngân hàng tài chính (BTCI). Các bạn nhấn LIKE và SHARE trang cho bạn bè đang có nhu cầu giúp mình nhé! Bạn nào cần hỗ trợ hãy liên hệ với BTCI nhé!
https://www.facebook.com/Future-Bankers-Th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADpKi%E1%BA%BFn-T%E1%BA%ADp-H%E1%BB%97-Tr%E1%BB%A3-Vi%E1%BB%87c-L%C3%A0m-Ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-540911019411205/?fref=ts

Future Bankers – Thực tập/Kiến Tập Hỗ Trợ Việc Làm Ngân hàng

Tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực cao cấp cho nghành ngân hàng tài chính

Gửi lại bình luận