[Hà Nội - Duy Tân] [Hồ Chí Minh -Tân Bình] Tuyển kế toán kiêm Admin Yêu cầu: backgroud k... - Việc làm kế toán

[Hà Nội – Duy Tân] [Hồ Chí Minh -Tân Bình] Tuyển kế toán kiêm Admin Yêu cầu: backgroud k…

[Hà Nội – Duy Tân] [Hồ Chí Minh -Tân Bình] Tuyển kế toán kiêm Admin Yêu cầu: backgroud k…

17 August, 2016

[Hà Nội – Duy Tân] [Hồ Chí Minh -Tân Bình] Tuyển kế toán kiêm Admin
Yêu cầu: backgroud kế toán, có kinh nghiệm ở mảng Kế toán/ admin.
Có khả năng/ kinh nghiệm làm về “dự đoán dòng tiền” và “báo cáo tài chính năm”.
Làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
Lương thưởng thoả thuận
Các bạn quan tâm vui lòng liên hệ.
Email: [email protected]
Skype: Huongpham.hr
SĐT: 04 3787 83 83 – Ext: 101

Gửi lại bình luận