Hiện nay bên mình đang cần tuyển một kế toán nội bộ, có kinh nghiệm làm sổ sách ... - Việc làm kế toán

Hiện nay bên mình đang cần tuyển một kế toán nội bộ, có kinh nghiệm làm sổ sách …

Hiện nay bên mình đang cần tuyển một kế toán nội bộ, có kinh nghiệm làm sổ sách …

22 December, 2016

Hiện nay bên mình đang cần tuyển một kế toán nội bộ, có kinh nghiệm làm sổ sách kế toán . Bên mình chuyên thương mại chứ k sản xuất nên nghiệp vụ đơn giản hơn, làm hành chính. Ai có nhu cầu liên hệ mình theo số : 0985.109.936 or 0241 383 2218.
Địa chỉ : đồng nguyên từ sơn bắc ninh.

Gửi lại bình luận