[Hồ Chí Minh - QUẬN 7] - NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ NHÀ MÁY KHÔNG YÊU CẦU NGOẠI NGỮ Lư... - Việc làm kế toán

[Hồ Chí Minh – QUẬN 7] – NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ NHÀ MÁY KHÔNG YÊU CẦU NGOẠI NGỮ Lư…

[Hồ Chí Minh – QUẬN 7] – NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ NHÀ MÁY KHÔNG YÊU CẦU NGOẠI NGỮ Lư…

20 December, 2016

[Hồ Chí Minh – QUẬN 7] – NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ NHÀ MÁY
KHÔNG YÊU CẦU NGOẠI NGỮ
Lương: ~ 15.000.000

Đây là công ty chuyên sản xuất, gia công Mỹ phẩm cho Nhật Bản, có 2 nhà máy đang đi vào hoạt dộng đều tại Quận 7.
Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm quản lí lương, tính công, tuyển dụng cho toàn bộ 2 nhà máy hơn 300 nhân viên..

<< Yêu cầu tuyển dụng >>
– Có kinh nghiệm làm hành chính nhân sự cho nhà máy
– Không yêu cầu ngoại ngữ
– Chăm chỉ, nhiệt tình

<< Mô tả công việc >>
– Sẽ quản lí toàn bộ tình hình hành chính nhân sự của cả 2 nhà máy
– Tuyển dụng nhân sự cho nhà máy
– Tính lương, lo bảo hiểm cho toàn bộ nhân viên
– Hỗ trợ một số công việc giấy tờ cho các sếp Nhật

<< Nộp hồ sơ cho Ms. Phương Anh >>
– Email: [email protected]
– SDT: 090 – 888 – 0936

Gửi lại bình luận