[Hồ Chí Minh - Tân Bình] [Hà Nội - Duy Tân]: Tuyển dụng nhân sự JJOB đang cần tuyển vị t... - Việc làm kế toán

[Hồ Chí Minh – Tân Bình] [Hà Nội – Duy Tân]: Tuyển dụng nhân sự JJOB đang cần tuyển vị t…

[Hồ Chí Minh – Tân Bình] [Hà Nội – Duy Tân]: Tuyển dụng nhân sự JJOB đang cần tuyển vị t…

24 August, 2016

[Hồ Chí Minh – Tân Bình] [Hà Nội – Duy Tân]: Tuyển dụng nhân sự JJOB đang cần tuyển vị trí : Kế toán kiêm admin:
Yêu cầu: có backgroud kế toán
Kinh nghiệm làm kế toán 1 năm trở lên..
Mức lương thoả thuận.
Thời gian làm việc: t2 – t6
Các bạn quan tâm vui lòng liên hệ.
Email: [email protected]
Skype: Huongpham.hr
SĐT: 04 3787 83 83 – Ext: 101

Gửi lại bình luận