[Hồ Chí Minh] – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Hiện JJOB Recruitment đang cần tuyển ứng viên biết... - Việc làm kế toán

[Hồ Chí Minh] – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Hiện JJOB Recruitment đang cần tuyển ứng viên biết…

[Hồ Chí Minh] – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Hiện JJOB Recruitment đang cần tuyển ứng viên biết…

21 October, 2016

[Hồ Chí Minh] – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Hiện JJOB Recruitment đang cần tuyển ứng viên biết tiếng Anh và tiếng Nhật cho một tập đoàn nước ngoài với các vị trí sau:
1. ACCOUNTANT (+2 years, recruiting General Accountant & Chief Accountant)
• Japanese (N3 or above)
• Good English
• Exposure to ERP systems (especially SAP) is preferable
2. PROCESS EXPERT, (+5 years’ experience in accounting domain)
• Japanese at least N3-N2
• Good English
• Strong communication, potential to lead 8-10 members
• High motivation and willingness to travel (work on-site in Japanese or other countries)
3. PROJECT IMPLEMENTATION MANAGER, (+5 years of experience in PROJECT MANAGEMENT role (know how to run and manage projects as well as resources)
• Accounting domain is a big advantage
• Japanese at least N3-N2
• Good English
• Strong communication, potential to lead 8-10 members
• High motivation and willingness to travel (work on-site in Japanese or other countries)
Địa điểm làm việc: q.Tân Bình, Hồ Chí Minh
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV đến email: [email protected] hoặc liên hệ Skype: Le Vi (VM) để biết thêm chi tiết

Gửi lại bình luận