Hỏi tí nhé mọi người Giả sử trong năm 2014 mình bị phạt thuế 10 tỷ do quyết toán... - Việc làm kế toán

Hỏi tí nhé mọi người Giả sử trong năm 2014 mình bị phạt thuế 10 tỷ do quyết toán…

Hỏi tí nhé mọi người Giả sử trong năm 2014 mình bị phạt thuế 10 tỷ do quyết toán…

26 October, 2016

Hỏi tí nhé mọi người
Giả sử trong năm 2014 mình bị phạt thuế 10 tỷ do quyết toán thuế 2009-2013
Như vậy trong năm 2014 mình cho khoản thuế phạt vào 811 ( trừ ra khi xác định thuế TNDN) => kết chuyển 911 hay
Hay không cho vào 811 mà để sau này kết chuyển 911 xong cho vào 4212 nhỉ
Vì nếu như trong trường hợp nêu trên khi xác định kết quả kinh doanh thì Nợ 911 Có 421 – Lãi=> đưa khoản thuế phạt vào 4212 Có số dư nợ=> sang năm kết chuyển lỗ

Gửi lại bình luận