Kế Toán Tổng Hợp - Việc làm kế toán

Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp

6 November, 2016

Xin phép Ad cho mình đăng tuyển Gấp ạ!
[Việc làm TPHCM- GẤP]
Hành chính Nhân sự: https://goo.gl/ExG9ZQ
Thư ký: https://goo.gl/0YgWzM
Kế toán:https://goo.gl/wxBSDo
Trưởng phòng sự kiện:https://goo.gl/TBEz0A
Chăm sóc khách hàng:https://goo.gl/x3vcJw
Nhân viên khai thác truyền thông:https://goo.gl/ilhuIZ
Thông tin chi tiết và CV tại link đính kèm giùm mình nhé mn!

Kế Toán Tổng Hợp

Ứng tuyển việc làm Kế Toán Tổng Hợp của tạp chí thương hiệu việt nhanh chóng tại VNCAREER

Gửi lại bình luận