Kế Toán Trưởng (tiếng Trung Tốt) - Việc làm kế toán

Kế Toán Trưởng (tiếng Trung Tốt)

Kế Toán Trưởng (tiếng Trung Tốt)

12 October, 2016

Kế Toán Trưởng (Tiếng Trung Tốt)
Kinh nghiệm: 3 năm
Lương: trên 2000$
—–
Công Ty TNHH Aac Technologies Việt Nam
Địa Chỉ: Lô C3, Khu công nghiệp Quễ Võ, Xã Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Chi tiết cv xem tại link phía dưới
———
– Chịu trách nhiệm về việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán tại Công ty.
– Xây dựng bộ máy kế toán, phần mềm kế toán và quản trị tại phân xưởng sản xuất
– Xây dựng quy trình phối hợp giữa Khối sản xuất và các Phòng/ban, bộ phận chức năng khác thuộc hệ thống
– Đưa ra phương pháp tính chi phí giá thành và trực tiếp thực hiện việc tính giá thành sản phẩm.
– Tổng hợp, phân tích kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, hàng tháng đảm bảo phục vụ cho công tác điều hành của Ban giám đốc, đồng thời xây dựng các quy định về quản lý tài chính áp dụng cho nhà máy, tham mưu cho BGĐ, quản lý phân xưởng trong công tác quản lý các hoạt động tại xưởng sản xuất,
Xây dựng các quy trình có liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty trong công tác tài chính – kế toán
– Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất nguyên vật liệu, lập sổ sách, xây dựng hệ thống bảng mẫu vải, lưu trữ chứng từ…xử lý các vấn đề phát sinh tại nhà máy.
– Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh khác.
– Cung cấp số liệu kế toán cho các cơ quan hữu quan: thuế, thống kê, chính quyền, ban quản lý
– Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng, lập phương án Kinh doanh trình Ngân hàng khi có yêu cầu.
– Lập báo cáo kết quả hoạt động SX – KD hàng tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu của Ban giám đốc công ty tại từng thời điểm.Tổng hợp, phân tích số liệu của các hoạt động SX – KD giúp cho Ban giám đốc đưa ra phương án kinh doanh tối ưu.
– Lập Báo cáo tài chính thuế hàng năm
– Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

Kế Toán Trưởng (tiếng Trung Tốt)

– Chịu trách nhiệm về việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán tại

Gửi lại bình luận