Kế Toán Viên - Mảng Thuế - Việc làm kế toán

Kế Toán Viên – Mảng Thuế

Kế Toán Viên – Mảng Thuế

25 October, 2016

Tuyển dụng Kế Toán Viên – Mảng Thuế
Công Ty Cổ Phân Baza Việt Nam
Địa Chỉ: Tầng 9, Tháp C Tòa Nhà Hồ Gươm plaza, 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Mức lương: 5-7 triệu VND
Ứng tuyển tại:

Kế Toán Viên – Mảng Thuế

– Căn cứ vào quy định xuất, quy định nhập của công ty.- Kế toán lập chứng từ xuất – nhập, nhập – xuất hàng căn cứ vào chứ

Gửi lại bình luận