LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017 - Việc làm kế toán

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017

14 December, 2016

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017 ??
Nhớ #SHARE để khỏi trôi bài – Vào link download trực tiếp hoặc để lại mail bên ad sẽ gửi bạn nhé
✈ Nhiều bạn kế toán mới ra trường nên chưa biết chính xác lịch nộp các tờ khai thuế như thế nào.
✈ Chia sẻ với các bạn: Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 cụ thể và chi tiết tưng loại tờ khai như: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
✈ Chẳng hạn như
??_Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:
(Y) DN mới thành lập hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Nếu mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy ĐKKD.
(Y) Những DN đang hoạt động:
) Nếu trong năm không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài cho các năm sau. (Chỉ cần nộp tiền thuế trước ngày 30/1/2017)
……………………………..
===> Xem chi tiết theo link

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017,Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấ…

Gửi lại bình luận