Mất Hóa Đơn Kế Toán và Doanh Nghiệp Xử Lý Thế Nào? - Việc làm kế toán

Mất Hóa Đơn Kế Toán và Doanh Nghiệp Xử Lý Thế Nào?

Mất Hóa Đơn Kế Toán và Doanh Nghiệp Xử Lý Thế Nào?

27 December, 2016

8| 8| Mất Hóa Đơn Kế Toán và Doanh Nghiệp Xử Lý Thế Nào?
?? Cuối năm kiểm kê lai kế toán tá hỏa khi phát hiện một số hóa đơn bị mất?
?? Trường hợp này kế toán nên làm gì?
?? Bình tĩnh mà xét xem mình rơi vào trường hợp nào dưới đây để xử lí cho phù hợp nhé!
? Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra Bên Bán
? Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2)
? Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba
?? Doanh nghiệp bạn là bên bán hay bên mua và xử lí thế nào?
(Y) (Y) Xem chi tiết theo link sau – Nhớ #SHARE nha
https://goo.gl/T8cbQR

Mất Hóa Đơn Kế Toán và Doanh Nghiệp Xử Lý Thế Nào?

Mất Hóa Đơn Kế Toán Xử Lý Thế Nào?,Doanh nghiệp bị mất hóa đơn do những nguyên nhân nào? Cách xử lí cho vấn đề này ra sao? Có những trường hợp nào kế toán cần đặc biệt chú ý để tránh sai sót cũng như hậu quả sau đó?

Gửi lại bình luận